Berättelser

Jag får många berättelser från människor som jag möter personligen eller som hör av sig i brev och telefonsamtal. Det är elever, lärare, skolledare, föräldrar och andra som berättar om händelser eller situationer i skolan. Ofta har de ett budskap som är av allmänt intresse. Med tillstånd från avsändaren publicerar jag några sådana här.

Den första berättelsen som heter Eleverna vill ha ordning är dock min egen: