Lektionsobservationer

På uppdrag gör jag observationer av undervisning och lämnar återkoppling muntligt och skriftligt till lärare och rektor. Arbetet utformas i samråd och kan betyda coachning, handledning eller rådgivning, beroende på vad lärare och skolledning önskar. Jag stöttar också skolledare i arbetet med pedagogisk ledning.

Hur observationer och rådgivning kan gå till berättar jag om i böckerna Stökig klass – rektors ansvar? och Ordning i klassen – om fostran, arbetsro och trivsel.

Ring för offert och mer information!

Klicka här för att läsa ett exempel på skriftlig återkoppling.