Uppdrag granskning, maj 2001

Eftersom texten inte längre ligger kvar på SVT:s hemsida återger jag den här

Mobbningen blev ett dagligt helvete för Jenny. Hon trakasserades av sina klasskamrater under hela skoltiden. Till och med lukten i skolan, folkskolan, där hon går idag framkallar ångest.

- En gång band de fast mig vid en lyktstolpe och stoppade gräs, jord och maskar i min mun och tvingade mig att svälja, berättar Jenny. Länge kände hon skuld och skam över att vara utsatt för klasskamraternas trakasserier.

Jenny upplevde själv att även lärarna förolämpade henne inför den övriga klassen med att påpeka att hon var omogen och sent utvecklad. Idag har hon en viss distans till det som pågick under drygt nio år men hon bearbetar fotfarande det som hände.

Liknanade upplevelser har Elena och Fredrik. De orkar inte själva berätta för kameran om sina upplevelser av kränkningar och trakasserier men omgivningens berättelser vittnar bland annat om hot, slagsmål och sönderslagna tillhörigheter. Berättelserna beskriver också oförstående lärare och skolledning. UPPDRAG granskning möter bland annat klasskarater till Fredrik.

Fredrik lades till slut in på sjukhus med kramper och andningssvårigheter. Han förlamades också tillfälligt. Läkaren, som fått tillåtelse av föräldrarna att prata med UPPDRAG granskning om Fredrik, menar att symptomen orsakats av mobbningen.

Elenas föräldrar har polisanmälde trakasserierna och en 15-årig klasskamrat dömdes till vård inom socialtjänsten och till stöd från personlig assistent. För Elena fortsatte känslan av att känna sig utstött. Familjen har nu valt att flytta.

Överkalix har under de senaste åren figurerat i media som skådeplatsen för en rad fall av grov mobbning. Det var här Elena och Fredrik gick i skola. Men mobbning är inte på något sätt unikt när det gäller Överkalix. En stor nationell studie visar att runt 100 000 barn och ungdomar mobbas i grundskolan och att kränkningarna blir allt grövre. Det är bara en bråkdel av alla händelser som leder till anmälningar till Skolverket - även om antalet anmälningar förbubblats på kort tid.

Flera undersökningar visar att mobbningen är ett större problem på landsbygden än i storstäder. Förklaringen tros vara att medvetenheten om problematiken kring mobbning är större i storstäder och därför lättare att förebygga.

Forskning visar också att lärarnas eget beteende, rutiner och inställning är avgörande för att förebygga mobbning. När Barnombudsmannen undersökte ett 100-tal skolplaner i landet visade det sig att de flesta skolor prioriterar IT. Endast ett fåtal skolor satsade på fortbildning när det gäller mobbning.

På de skolor där Elena och Fredrik gått släpps UPPDRAG granskning inte in. Däremot svarar skolchefen i Överkalix Britt-Marie Isaksson på kritiken som riktats mot skolorna i kommunen. Med hjälp av skolverket satsar man nu på att vända utvecklingen med att anställa nya rektorer och konsulter. Flera möten och fortbildning står ständigt på schemat.

Reporter: Ingrid Haglund
Research: Pernilla Nylén
Foto: Hans Dahlberg
Redigering: Gertrud Landquist
Redaktör: Tomas Bresky