M vill satsa mer på superlärarna

Artikel i DN: http://www.dagensnyheter.se/Articles/2012/12/14/M-vill-satsa-mer-pa-superlararna

Foto: Linn Alriksson
Eva Larsson är handledare i Monica Forsbergs klass på Arabyskolan Växjö. Hon registrerar noga allt som sker i klassrummet. Efteråt ger hon både muntlig och skriftlig respons.

Moderaterna har fått nog av de dåliga resultaten i svenska skolor. Nu vill man sätta in superlärare på var tionde skola.

Kritiken mot regeringens satsning på så kallade superlärare har varit hård – inte minst från lärare och deras fackförbund. Men Moderaterna vill utöka satsningen kraftigt. Partiet föreslår att särskilda lärarhandledare ska anlitas på 200– 300 mellan- och högstadieskolor i landet.

DN har exklusivt fått ta del av ett internt dokument från Moderaternas centrala arbetsgrupp. I detta beskriver man detaljerat hur de nya så kallade lärarhandledarna ska fungera. Ett förslag som nu blir extra intressant med tanke på de alarmerande resultat som presenterades i de två internationella kunskapsmätningarna TIMSS och PIRLS för 2011 som DN skrev om i onsdags.

Moderaterna poängterar att staten nu måste agera, trots att skolan är kommunal, eftersom likvärdigheten i svenska skolan befinner sig på ett sluttande plan.

Det finns grundskolor där över 70 procent av eleverna är obehöriga att söka till gymnasiet. Samma skolor återkommer år efter år i statistiken.

Och många skolor ”saknar kraft och självförtroende att ensamma stärka kvaliteten i den egna verksamheten”, skriver Moderaterna.

– Elevernas familjebakgrund och sociala faktorer påverkar skolresultaten mer än för tio år sedan. Vi vill inte begränsa skolvalet eller försöka börja blanda klasser. Men vi kan inte ha så här stora skillnader mellan skolor, säger Tomas Tobé (M), ordförande i utbildningsutskottet.

Insatserna ska inriktas i ämnen som svenska, matematik och NO-ämnen i uppemot 10 procent av landets mellan- och högstadieskolor.

Syftet med att anställa ett hundratal lärarhandledare är enligt rapporten att skapa en lärardriven skolutveckling.

Idéerna är hämtade från Ontario i Kanada där arbetet beskrivs som rena succén. Men till en början var motståndet mot handledarna stort även där.

Skolverket föreslås anställa och utbilda handledarna. De ska få tjänsteledigt från sina ordinarie lärartjänster för att ”professionellt och målinriktat samverka” med personalen i utvalda skolors arbetslag.

DN har tidigare avslöjat att regeringens nuvarande 60-miljonerssatsning på ”skolor med låga elevresultat” inte fallit ut som man tänkt.

Lärare och rektorer på sju av tio utvalda skolor hade då hitintills tackat nej till enskild handledning i klassrummen av de särskilt kvalificerade lärare som anlitats av Skolverket.

Skolverket satsade i stället på grupphandledning. Detta trots regeringens direktiv som anger att: ”Tyngdpunkten ska utgöras av handledning i undervisningssituationer för lärarna i syfte att utveckla undervisningens kvalitet.”

Efter den livliga debatt som uppstått kring begreppet ”superlärare” betonar Moderaterna i sitt förslag att ”lärarhandledare” inte ska vara superexperter.

De ska inte sätta sig över personalen i lärarlagen utan det ska finnas en ”ömsesidig professionell re­spekt”.

Lärarhandledare föreslås bli en ny karriärtjänst i Sverige och ge en högre lön. Och rektorerna på de skolor som erbjuds lärarhandledning ska frivilligt ingå kontrakt med Skolverket.

Förslaget lämnas vidare till moderaternas partistyrelse vid årsskiftet för ett beslut. Därefter påbörjas arbetet med att förankra förslaget hos övriga regeringspartier.

Lenita Jällhage

”Man måste se problemen”

Skolverkets handledare Eva Larsson beklagade i en DN- artikel (28/10) att problemen i svenska klassrum inte erkändes och att de flesta lärare i regeringens projekt tackat nej till individuell handledning. Hon menade att det är viktigt för lärarna att rektorerna blir mera synliga i klassrummen så att de känner till hur lärarna och eleverna har det.

Eva Larsson har hittills gjort 170 lektionsobservationer hos 120 lärare i Sverige men har under sitt yrkesliv främst varit verksam som lärare och rektor.