Öppna föreläsningar

Kalender - öppna Föreläsningar hösten 2015

 

Nästa öppna föreläsning och workshop i Stockholm äger rum den 15 och 16 mars 2016 klockan 18 - 20.45.

 

Den 15 mars: Föreläsning

Tema: Ordning i klassen - läraren som ledare och förebild

 

Föreläsningen är konkret och praktisk och handlar om vad ledarskapet innebär för läraren och vilken betydelse det har för elevernas utveckling och mognad. Vi diskuterar den goda auktoriteten, den "superviktiga" undervisningen, demokratiuppdragets praktiska innebörd och gränssättning i konkret bemötande. I det ingår hur man når fram till eleven utan att behöva oroa sig över att ha kränkt. 

 

Föreläsningen riktar sig till alla lärare och skolledare i grundskolan och gymnasiet och anknyter till böckerna Ordning i klassen och Stökig klass - rektors ansvar?

 

Den 16 mars: Workshop

Tema: Att engagera eleverna vid lärarledd undervisning och Att observera undervisning kolleger emellan

Kvällen behandlar två teman, dels arbetar vi praktiskt med lektionsplaneringar avsedda för lärarledda genomgångar som vi bearbetar för att öka elevernas engagemang. Deltagarna får ta med egna texter eller använda övningstexter och på egen hand med stöd av kursledaren eller tillsammans med en kollega träna på att omvandla materialet till frågor i syfte att öka elevernas deltagande.

Kvällens andra tema handlar om vad som är viktigt att tänka på när man vill göra lektionsobservationer kolleger emellan. Vi går också igenom lämpliga diskussionsfrågor att använda i arbetslag som observerar varandras undervisning. Fallbeskrivning och bok ingår.

Tid för föreläsning och workshop: 18.00 - 20.45

Pris: 1500 för båda kvällarna eller 795 kr för en kväll inklusive valfri bok, diskussionsmaterial (fallbeskrivning), deltagarintyg, ost, frukt, gottebord och förfriskningar. Moms tillkommer.

Anmälan senast två veckor innan. Anmälan är bindande men biljetten kan överlåtas på annan deltagare. Efteranmälningar tas emot i mån av plats, även samma dag.

Lokal i centrala Stockholm meddelas senare. Se även inbjudan för info.

Anmälan kan göras via kontaktformuläret eller per telefon. Vänligen ange namn på deltagarna samt faktureringsadress.

Välkommen!