Välkommen

Ordning i klassen

Ordning i skolan

- för trygghet och arbetsro

 

Lasses Foto - Eva

Eva Larsson heter jag och är lärare och rektor med pedagogiskt ledarskap som specialitet. Jag har alltid gillat mitt jobb som lärare och ledare för elever.

Jag anlitas som handledare för lärare och har hittills observerat mer än 500 lektioner som jag har lämnat återkoppling på. Det är ett inspirerande och effektivt sätt att utveckla undervisningen och få ny energi. Att vara lärare är krävande och man behöver få fylla på sina krafter för att orka med arbetet.

Hur det kan gå till är vad mina böcker och kurser handlar om. Jag konstaterar att det absolut viktigaste för att eleverna ska lyckas i skolan är att lärarnas ledarskap och undervisning kan fungera bra.

Jag anordnar studiedagar, ger föreläsningar och arrangerar längre utbildningar för skolpersonal, rektorer och skolhuvudmän. På uppdrag gör jag observationer av undervisning, coachar eller handleder lärare och arbetslag.

Jag hjälper också lärare att kunna använda lektionsobservationer som metod för utveckling av den egna undervisningen.

Välkommen!

 

Föreläsningar

Du kan boka en föreläsning till din skola eller delta i en öppen föreläsning.

Böcker

Från Lecturas förlag kan du beställa böcker som handlar om hur man kan skapa arbetsro i skolan och hur man kan arbeta med lektionsobservationer som metod för utveckling.

Här finns också böcker om hur man stoppar mobbning.

 

Skolverket Barn- och elevombudet Skolinspektionen Sveriges läromedelsförfattares förbund