Ordning i klassen

När eleverna är okoncentrerade, stör eller provocerar - vad kan man göra? Denna bok handlar om vilka möjligheter en lärare har att påverka eleverna så att lugn, trivsel och arbetsglädje sprider sig.

Boken innehåller utvalda fallbeskrivningar med respons på lektionsbesök hos sex olika lärare, en teoretisk och en praktisk diskussion om fostran samt exempel på en lärares medarbetarsamtal med elever. Dessutom innehåller den praktiska övningar i att visa hänsyn och vänlighet som passar att göra med elever.

Ordning i klassen vill stötta och inspirera läraren i rollen som ledare och fostrare för eleverna.

bok3

 

När du kan agera som det sägs i boken är du en mycket skicklig pedagog.

Alf Solander, rektor Tumba Gymnasium, i e-brev till nyanställda lärare

 

 Äntligen en handbok i det viktigaste för en lärare! En bok om hur man skapar arbetsro för att bedriva undervisning, hur man fostrar elever så att de trivs och växer som människor och dessutom - hur man sätter stopp för kränkningar bland både barn och vuxna. Med många och talande exempel är denna bok en guldgruva för pedagoger.

Marianne Bokblad, lärare, Söderköping

 

Handfast och värdefullt både för nyutbildade och erfarna lärare.

Eva Lundin, lärarutbildare, Göteborg

 

Pris: 279:-- exkl. moms (296:-- inkl. moms)

Postens porto tillkommer. Beställ från Lectura.

 

Bokens litteraturlista finns här.

Recensioner

BTJ, oktober 2012

Lärarnas tidning, november 2012

 

Innehåll i boken
 • Inledning
 • DEL I  ORDNING I EN KLASS - HUR DÅ?
 • Respons på lektioner - ett exempel
  • Lärarens Sara
  • Vad ser observatören?
  • Samma utgångspunkt, ny lösning
  • Respons på lektion – läraren Sara
 • Generella iakttagelser
  • Underskattning av läraren
  • Avsaknad av bekräftelse
  • Få professionella samtal
  • Finare att undervisa
  • Oordning försämrar kvaliteten
  • I oordning frodas kränkningar
  • Goda möjligheter att förändra
 • DEL II  OM ATT FOSTRA OCH OM FOSTRAN SOM EN RÄTTIGHET FÖR ELEVERNA
 • Fostran och undervisning
  • Fostran - förebyggande arbete - värdegrundsarbete
  • "uppfostran, hjälp, ledning och råd"
 • Fostrans psykologi
  • Elevernas behov
  • Existentiella behov
  • Balans
  • Självkänsla
  • Självhävdelsebehov
  • Svart-vit syn
  • Mognad
  • Störning
  • Motgångar – stärkt självkänsla
 • Fostraren
  • Ge trygghet
  • Fostrarens auktoritet
  • Moralisk kompetens
  • Utmattning
  • Splittring
  • Metoder - personlighet
 • DEL III  OM SAMBANDET MELLAN KRÄNKANDE BETEENDEN BLAND ELEVERNA OCH PERSONALENS PSYKOSOCIALA MILJÖ
 • Lite måste man tåla - eller?
  • Jargong och tuffa tag
  • Lära av oss själva
  • Lära av sinnesstämningar
  • Sociala hänsyn
  • Bortförklaringar
 • DEL IV  OM ATT SKAPA EN VÄNLIG OCH HÄNSYNSFULL MILJÖ
 • Fostran - att leda eleverna
  • Förtroende som förutsättning
  • Eleverna vill ha bevis
  • Gestalta ansvar
  • Skapa arbetsro - börja med lugn
  • Styra placeringen
  • Organisera arbete i par och grupp
  • "Jag ser att du himlar"
  • Struktur och tydlighet
  • Engagemang
  • Säga vad eleven gör och tala om sig själv
  • Bemöta provokationer
  • Ta tillbaka kontrollen
  • "Jag accepterar inte"
  • Fostran måste beröra
  • Den lömska ironin
  • Makten att ingripa
  • Utveckla empati
  • Demokrati som erfarenhet
  • "Jag hjälper dig"
  • Bli arg är logiskt
  • Klassens kommentator
  • Bemöta motargumentation
  • Rätta till efteråt
 • Gestalta hänsyn och vänlighet - några förslag
  • Detaljernas budskap
  • Ta ner fötter
  • Ta bort klotter
  • Visa intresse som lyssnare
  • Hålla upp dörren
  • Be om och bereda plats
  • Öva vänliga uttryckssätt
  • Hänsyn i kön
  • Tala väl om maten
  • Få, låna och tacka
  • Undvika att störa
  • Framföra kritik
  Medarbetarsamtal med elever
  • Förväntningar och prestationer
  • Samtal med David
  • Medarbetarsamtal mot mobbning
  • Samtal med Lina
  • Etablera en vi-hjälps-åt-kultur
  • Samtal med Josef
  • Samtal med Adam
 • DEL V  FALLBESKRIVNINGAR
 • Lektionsobservationer och respons
   • Återta ledningen och skapa arbetsro
   • Stefan - som vill vara kompis med eleverna
   • Erik - som har kaos i klassen och inte hör elaka kommentarer
   • Irma - med själlös undervisning som eleverna gäspar åt
   • Daniel - som tror att eleverna måste roas
   • Jenny - som inspirerar med sitt engagemang
 • Slutord
 • Litteraturlista