Ledarskap förebygger mobbning

http://skolvarlden.se/artiklar/ledarskap-forebygger-mobbning

Från Skolvärlden 2015-08-13

Illustration: Emma Hanquist

"Ledarskap förebygger mobbning"

Publicerad 13 augusti 2015

Mer fokus på förövaren, starkare ledarskap och mer tid till samtal med eleven. Det efterfrågar föreläsare respektive lärare, som kommentar på Friends rapport om att 60 000 elever i Sverige utsätts för mobbning.

Skolstart innebär för många elever att återvända till en vardag med mobbning. Enligt Friends årliga rapport utsätts åtta procent av Sveriges skolelever, det vill säga 60 000 barn eller 1–2 barn i varje klass, för mobbning.

Mobbningen har inte minskat på 20 år, enligt Friends, och de mest osäkra platserna på skolan uppges vara toaletter och omklädningsrum.

– Platserna ger mig en klump i magen, säger Robin Smith, lärare och föreningsombud för Lärarnas Riksförbund på Viktor Rydbergs gymnasieskola i Stockholm, som själv har en bakgrund som utsatt på högstadiet.

Robin Smith har arbetat aktivt med mobbning på skolan i yrket. Det är enligt honom självklart att det är lärarnas uppgift att sköta frågor som mobbning, att ha ett positivt klimat i klassrummet och vara den förebild som eleven törs vända sig till.

Men för att det ska fungera behövs mer tid, menar Robin Smith.

– Precis som alla lärare säger och som Lärarnas Riksförbund kämpat för länge: vi behöver mer tid för eleven. Tid att prata med och se eleven. Och när man känner sig osäker på hur någon mår behövs utrymme i tjänsten för att kunna följa upp det, säger han och fortsätter:

– Många vill göra mer, men otillräckligheten är tyvärr inbyggd i systemet på ett ganska cyniskt sätt.

Han efterfrågar ett systematiskt arbete på skolorna, där lärarna ges möjlighet att prata med eleverna – inte bara om den akademiska utvecklingen.

– Där skulle man kunna få tid till gemensam reflektion om mobbning, välmående och hälsa. Jag tror dock att det måste göras lokalt, anpassat till de speciella förutsättningarna på skolorna, snarare än på nationell basis, säger Robin Smith.

Författaren och föreläsaren Eva Larsson arbetar med att handleda lärare som har problem med koncentration och arbetsro i klassrummet. Hon menar att ledarskap är viktigt i arbetet mot mobbning.

– Brist på ledarskap hos lärarna riskerar att ge utrymme för informella ledare bland eleverna. Och då ökar risken för att mobbning blommar ut, eftersom de då uppfattar det som att läraren inte kommer att ta tag i det, säger Eva Larsson.

– Förenklat kan man säga att vi har mobbning för att eleverna inte upplever det som tillräckligt förbjudet.

Eva Larsson menar att det är viktigt att som lärare i ett tidigt skede bryta ner hierarkin i klassen – eleverna ska vara jämställda och läraren ledaren.

– Det gör man genom att vara tydlig med sina värderingar, ingripa, leda allt som sker i klassrummet och inte lämna utrymme för elevers bestämmande. Och då syftar jag inte på elevinflytande, som är en annan sak, säger hon.

Likt Robin Smith efterfrågar Eva Larsson enskilda samtal med varje elev.

– Läraren bör fråga varje elev om hur det står till bland eleverna. Finns det någon i gruppen som blir illa behandlad? Vem är det som beter sig illa i sådana fall? Ju fler lärare som ställer frågan, desto fler förstår att de vuxna håller koll, säger hon.

Hon menar att fokus måste riktas mot förövaren, snarare än offret.

– I många år har vi helt fokuserat på den som utsätts för mobbning. Men det är ju när vi tittar på de som ligger bakom handlingarna som vi kan komma åt problematiken och fostra dessa elever, säger Eva Larsson.

Men arbetet med börjar hos skolledaren, menar hon.

– Rektorn måste ställa samma fråga till lärarna, så att det blir naturligt att en ledare frågar om sådana saker. Man ska inte tro att lärarna kan leda eleverna på ett annat sätt än en rektor kan leda lärarna, säger Eva Larsson.


Text: Mårten Färlin

FAKTA

Tips och råd

Robin Smiths råd för hur lärare kan förebygga mobbning.

• Bygg en relation med eleverna.
• Var alltid ett föredöme i ditt eget agerande.
• Var modig nog att lägga dig i eller ingripa om du anar att något är fel, även om det kan bli lite obekvämt ibland.

Eva Larssons råd för hur skolledare och lärare kan motverka mobbning.

• Ställ frågor om de psykosociala förhållandena till elever i enskilda samtal och till lärare i medarbetarsamtalen.
• Reagera med jag-besked så fort du hör saker som inte är okej. Man får inte låta något passera. Till exempel: jag vill att du. Rakt och tydligt och snabbt.
• Rikta fokus på den som mobbar – inte offret, först och främst, för att verkligen få syn på problematiken.

Eva Larsson har skrivit mer om detta i böckerna Ordning i klassen – om fostran, arbetsro och trivsel och i Stökig klass – rektors ansvar?

 

FAKTA

Friendsrapporten 2015

• 8 procent – eller 60 000 elever – i åk 3-9 är utsatta för mobbning
• 10 procent av eleverna på högstadiet har blivit kränkt av en vuxen i skolan
• Var femte som utsätts för mobbning berättar inte för någon
• Rapporten visar att det finns stora problem med trakasserier kopplat till kön, etnicitet och funktionsnedsättning.

Skolans mest otrygga platser

Toaletter 18 %
Omklädningsrum 13 %
Nätet 7 %

Läs hela rapporten här.