Radio & TV

Sveriges Radio Studio Ett

Den 4 maj 2015 kom rapporten om tillståndet i den svenska skolan som regeringen beställt av OECD:s utbildningsdirektorat. Andreas Schleicher uttryckte sig tydligt när han presenterade den: lärarutbildningen måste förbättras, rektorerna måste vara pedagogiska ledare, utvecklingsmöjligheterna inom läraryrket måste förbättras, förväntningarna på eleverna måste höjas och likvärdigheten måste garanteras.

I Sveriges Radios Studio Ett klockan 16.00 intervjuades Andreas Schleicher och Skolverkets Anna Ekström och i fördjupningen klockan 17.00 medverkade rektorn för Farsta grundskola Wolfgang Johansson, ordföranden för SVEA Matilda Hellström samt jag själv.

Lyssna på ett klipp med enbart fördjupningsinslaget.

Lyssna på programmet i sin helhet på:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1637&artikel=6157113.

TV4 Nyhetsmorgon

I slutet av oktober 2012 intresserade sig massmedia för Skolverkets projekt Handledning för lärande. Det är ett regeringsuppdrag som går ut på att förbättra resultaten i tio utvalda skolor i s.k. utanförskapsområden. Projektet har startats hösten 2012 och ska pågå under två och ett halvt år. Uppdraget går ut på att lärarna på de aktuella skolorna ska få handledning i undervisningssituationer.

När projektet först presenterades användes i massmedia benämningen superlärare för de personer som Skolverket skulle anställa för att ge den enskilda handledningen. Det skapade associationer till TV-programmet Klass 9A och ledde till att skolorna inte fick rätt information om hur sådan handledning kan utformas. När nu massmedia använde detta ord en gång till uppstod en debatt som speglades i TV4 Nyhetsmorgon och Sveriges Radios P1 Morgon.

Jag arbetar med enskild handledning på en av de tio skolorna och den korrekta benämningen på mig är särskilt kvalificerad handledare.

TV4 Nyhetsmorgon beskrev inslaget så här:

Regeringen inledde i höstas en satsning på särskilda superlärare som skulle hjälpa problemskolor att få ordning på undervisningen. Men skolorna vill inte ha dem i klassrummen och tackar därför nej till hjälpen. En av superlärarna är rektorn och läraren Eva Larsson som diskuterar problematiken och hur detta kommer sig.

Programmet finns på följande länk:

http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/problemskolorna-sager-nej-till-superlararna-2234621

Sveriges Radio P1 Morgon

På morgonen tisdagen den 30 oktober tog Sveriges Radios program P1 Morgon upp diskussionen om pedagogisk handledning, under rubriken Debatt: Är superlärare en misslyckad satsning?

Sedan i höstas ska lärare på tio utvalda skolor i landet få hjälp av speciallärare, eller "superlärare", för att förbättra undervisningen. Nu visar det sig att speciallärarna inte släpps in i klassrummen. Enligt Skolverket har bara två av tio skolor tacka ja till individuell handledning. Specialläraren Eva Larsson berättar om hur handledningen går till. Metta Fjelkner, ordförande för Lärarnas riksförbund har varit kritisk till satsningen från början. Hon debatterar mot Nyamko Sabuni (FP), regeringens ansvariga för frågan.

Lyssna på inslaget på:

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=5328015.

SVT Uppdrag granskning

Sveriges Televisions samhällsmagasin, Uppdrag granskning, sände under maj 2001 ett program om mobbning med utgångspunkt ifrån händelser i bl.a. Överkalix och Gällivare. I maj 2003 sändes även ett uppföljningsprogram. Jag hade förmånen att få medverka med mina synpunkter i dessa program, som belyser de svåra konsekvenser som långvarig mobbning kan få.

I det första programmet får vi följa Jenny och Fredrik som mobbades svårt i grundskolan. Några av de mobbande klasskamraterna kommenterar övergreppen och reflekterar över sitt och de vuxnas ansvar för det som skedde. Föräldrarna till Elena och Miguel medverkar också i programmet och berättar om sin besvikelse över att ha bemötts med misstro när de bad skolan om hjälp att stoppa mobbningen mot barnen.

Programmen kan beställas ifrån Sveriges Televisions programförsäljning på telefon 08-784 57 46.

Uppdrag gransknings beskrivning av programmet finns på:

http://www.svt.se/granskning/start_reportage.asp?repID=83

En sammanfattning av det uppföljande programmet går att läsa på denna länk:

http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=8403&a=128678

Skolfront

En tredjedel av anmälningarna till Skolverket om kränkande behandling gäller kränkningar från lärare. I Utbildningsradions Skolfront den 4 mars 2007 diskuteras vad som kan ligga bakom dessa anmälningar. Programmet visar dramatiserade kränkningar från klassrum och lärare diskuterar vad som kan göras när vuxna kränker. På UR:s diskussionsforum finns mer att läsa.

Vilka psykologiska faktorer ligger bakom när lärare kränker elever? Många lärare och elever upplever det som det svåraste man kan prata om, men hur ska man gå tillväga för att våga ta upp det till diskussion och göra det synligt? Vi har tagit del av elevers berättelser och dramatiserat dem. Lärare från Vallentuna gymnasium reflekterar kring varför kränkningar uppstår och det svåra i att komma åt det. I studion diskuterar John Carlsson med Eva Larsson, pedagog och psykolog, som jobbar med lärarfortbildning kring mobbning samt Peter Gill, professor i pedagogik vid Gävle Högskola. Med i studlion är också Fredrik Malm, folkpartistisk riksdagsledamot i Utbildningsutskottet.

Läs min artikel på UR:s webbplats:

http://www6.ur.se/Pedagog/Tv/Forpedagoger/Skolfront/Program/Krankning/Artiklar/Eva-Larsson/

Programmet finns att se på:

http://www6.ur.se/Pedagog/Tv/Forpedagoger/Skolfront/Webb-tv-Skolfront/

Om länken inte fungerar har programmet AV-nummer 100337tv 2 och ID-nummer 136320.

Sveriges Radio Sjuhärad

I Sveriges Radio Sjuhärad har jag gjort ett sommarprogram på temat mobbning. Jag talar om ämnet ur ett personligt och generellt perspektiv och varvar med musik av Metallica, Pantera, The Swingle Singers, The Rolling Stones, Kim Larsen och Khaled.

Klicka nedan för att lyssna på programmet. Det är uppdelat i två delar om ca. 28 minuter (7 Mb) vardera.