Stökig klass

Recension i BTJ, Bibliotekstjänsts katalog, december 2011

(Häftepos 12103037)      

Boken handlar om hur man som rektor kan följa lektioner, iaktta samspel och undervisning och därefter ge respons till lärarna så att undervisningen kan utvecklas och förbättras. Författaren har erfarenhet av att som rektor ha gjort över hundra lektionsbesök i den egna verksamheten i syfte att observera undervisningen. Alla behöver bli sedda av sin chef i sitt arbete. Det räcker inte att bara bli sedd av kollegor. Dessvärre är det ovanligt med denna typ av strukturerade lektionsbesök av skolledare.

Boken är lättläst, välstrukturerad, förankrad i verkligheten och inspirerande att läsa och borde fylla en viktig funktion i all rektorsutbildning.

text: Marianne Petrén, Lektör