Stökig klass - rektors ansvar?

En stökig klass – vad gör man åt den? Boken bygger på aktuell pedagogisk forskning och handlar om hur en rektor kan följa lektioner, iaktta samspel och undervisning, ge respons till lärarna och leda utvecklingen av arbetet. Boken innehåller utvalda fallbeskrivningar med respons på lektionsbesök hos tio olika lärare samt en teoretisk och en praktisk diskussion.

bok2

 Jag har sett briljanta lektioner, genomförda av kunniga lärare med stor förmåga till inlevelse med eleverna och anpassning till deras behov. Jag har också sett prov på motsatsen – rent katastrofala lektioner – som för både eleverna och läraren har inneburit en stor påfrestning.

Det är framför allt dessa dåliga lektioner och den respons jag har gett på dem som jag vill visa för andra skolledare. Att berömma den skickliga läraren är ingen konst, det kan alla göra, men att nå fram med synpunkter till den som behöver ändra på sig är en utmaning.

Med detta vill jag inspirera andra skolledare och ge tips om hur man kan stötta när undervisningen inte fungerar tillfredsställande.

 Eva Larsson, lärare och rektor

 

Jag önskar att jag hade läst den här boken när jag började min lärarbana – tänk, så många misstag jag hade sluppit göra! Och tänk om jag hade haft en rektor som också hade läst den så att vi hade förstått varandra!

 Marianne Bokblad, lärare, Söderköping

 

Pris: 279:-- exkl. moms (296:-- inkl. moms)

Postens porto tillkommer. Beställ från Lectura.

 

Bokens litteraturlista finns här.

Recensioner

Skolledaren, mars 2012

BTJ, december 2011

Innehåll i boken
 • Inledning
 • Lektionsobservation och bedömning – ett exempel
  • Läraren Magnus
  • Observatörens perspektiv
  • "jobbig klass, dåliga förkunskaper, ingen motivation"
  • Respons på lektion – läraren Magnus
 • Generella iakttagelser
  • Underskattning av läraren
  • Lära mer av eleverna
  • Vad betyder bekräftelse?
  • Responsens innehåll
 • Fostran och undervisning
  • Fostran och undervisning hänger ihop
  • Fostran – förebyggande arbete – värdegrundsarbete
  • "uppfostran, hjälp, ledning och råd"
 • Fostrans psykologi
  • Elevernas behov
  • Existentiella behov
  • Balans
  • Självkänsla
  • Självhävdelsebehov
  • Svart-vit syn
  • Mognad
  • "Störning"
  • Motgångar – stärkt självkänsla
 • Fostraren
  • Trygghet för utveckling
  • Fostrarens auktoritet
  • Moralisk kompetens
  • Utmattning
  • Splittring
  • Metoder
  • Förtroende som förutsättning
  • Lära elever ansvar
  • Medarbetarsamtal med elever
  • Medarbetarsamtal mot mobbning
  • Säga vad eleven gör och tala om sig själv
  • Fostran måste beröra
  • Den lömska ironin
  • Förhindra isolering och utstötning
 • Före observationen
  • Förberedelser
  • Undanröja hinder
  • Elevernas förväntningar
  • Syfte och upplägg av observation
  • Lektionsbesök hos andra rektorers lärare
 • Fallbeskrivningar och respons
  • Återta ledningen och skapa arbetsro
  • Margareta – som bemöter provokationer vänligt överseende
  • Hugo – som bara vänder sig till pojkarna
  • Irma – med själlös undervisning som eleverna gäspar åt
  • Håkan – som bemöter elevers kränkningar hånfullt
  • Karin – som inte tror att eleverna kan lära sig
  • Daniel – som tror att eleverna måste roas
  • Charlotta – som river ner sin egen undervisning
  • Erik – som har kaos i klassen och inte hör elaka kommentarer
  • Stina – den oerfarna läraren
 • Uppföljning av observation
  • Detaljerad respons
  • Brev från Margareta
  • Personligt möte
  • Enskilda samtal för utveckling
  • Återkoppling till arbetslaget
  • Kunskapen finns "hemma"
  • Följa en klass
  • Bemöta invändningar
  • Åtgärder
  • "Detaljernas" budskap
  • Respons till eleverna?
  • Svar på elevers klagomål
  • Uppföljning i andra rektorers verksamhet
  Slutkommentar
  • Kritik som tilltro
  • Rektor ger trygghet
  • Rektor leder
  • För elevernas skull
 • Litteraturlista