Malin, Theo och de andra - tio berättelser för samtal om etik

parm gymMalin, Theo och de andra - tio berättelser för samtal om etik är ett pedagogiskt material avsett för gymnasieskolan.

I korta texter berättar ungdomar om mobbning som de har bevittnat, deltagit i eller blivit utsatta för. Berättelserna fungerar som redskap för lärare och elever att gemensamt utforska vad kränkningar innebär och att lära sig effektiva sätt för att stoppa dem.

Berättelserna kan läsas högt i klassen eller av eleverna själva enskilt eller i mindre grupp.

Övningarna som följer på varje berättelse går ut på att eleverna skall öva upp sin förmåga att känna igen kränkande beteenden och att lära sig att protestera mot sådant som sårar. Syftet är att lyfta fram både den enskilda elevens, de vuxnas och gruppens ansvar för en god gemenskap i skolan och på fritiden.

Till samtliga berättelser finns diskussionsfrågor att arbeta med i helklass eller i grupp. Till varje berättelse finns också en uppgift som går ut på att jämföra med egna erfarenheter av elakheter kamrater emellan och att i ord formulera sin protest, att öva muntligt i par och att ge varandra respons.

Vissa uppgifter går ut på att be skolans personal om hjälp vid mobbning och andra uppgifter handlar om att göra intervjuer. Dessutom finns olika typer av skrivuppgifter i form av brev, rapporter, insändare, artiklar och uppsatser. Vissa av texterna kan lämpa sig för dramatisering.

Materialet inkluderar en utförlig handledning med kommentarer till uppgifterna. Till texterna finns ett förord i form av ett brev från författaren till eleverna.

Berättelserna är illustrerade med finstämda blyertsteckningar av konstnären Kerstin Larsson. Färgbilder finns att ladda ner för den som vill göra egna texthäften till eleverna. Materialet säljs med rätt för skolan att kopiera berättelser och övningar. Skolans namn och kopieringsrätt trycks längst ner på sidorna som får kopieras.

Om materialet

Tryckt på hållbart 120 g-papper. Tredje reviderade upplagan är på 85 sidor.

Priser:

Kopieringsrätt för upp till 500 elever. 1495:--.

Kopieringsrätt för upp till 1000 elever: 2395:--.

Kopieringsrätt för upp till 1500 elever: 2995:--.

För större volymer, v.g. be om offert.

Välkommen att e-posta eller ringa!

Presentation av berättelserna

Fatemeh känner sig utfryst av flickorna i klassen. Hon sitter ensam på lektionerna och skriver dialoger ensam. Ett meddelande som verkar ha med henne att göra skickas på mobilen mellan de andra flickorna. Läraren blir villrådig.

Theo funderar över vad han kan göra för att hjälpa en kamrat på gymnasiet som är deprimerad. Killen har blivit mobbad tidigare och Theo tror att det kanske är orsaken till att killen inte mår bra. Theo säger att hans föräldrar lärde honom att vara snäll. Han ser mobbning också på gymnasiet där han går.

Malin går på gymnasiet och berättar om sin passivitet när en flicka i klassen blev mobbad i grundskolan. Nu känner Malin skuld när hon ser hur mobbningen har påverkat kamraten. Hon inser sitt eget, klasskamraternas och de vuxnas ansvar och undrar vad hon kan göra efteråt för att ställa till rätta det som blev fel.

Emil blev mobbad i skolan. Han har slutat gymnasiet och berättar om hur upplevelserna under skoltiden har påverkat honom: om vad han har lärt sig och om hur han reagerar nu när en arbetskamrat blir illa behandlad. Han berättar om sin önskan om upprättelse och om vad han ska tänka på när han själv en gång i framtiden får barn.

Andrea bekymrar sig för en pojke i klassen som är ensam och utstött. Hon har förgäves försökt att uppmärksamma sin lärare på kamratens situation. Andrea, som är lojal både mot mobbningsledaren och den mobbade, berättar om vilka svårigheter som uppstod när hon försökte be läraren om hjälp för att stoppa mobbningen.

Samuel är åskådaren som har bevittnat mobbning mot flickor. Han har en neutral inställning till mobbning, är lojal med sina kompisar och anser att den psykiska mobbningen är mindre allvarlig än den fysiska. Samuels berättelse ställer frågor om medkänsla och ansvar.

Victoria oroar sig för sin lillasyster Alice som går i ettan på gymnasiet. Alice har inte så lätt för sig i skolan, har blivit mobbad tidigare och blir nu nedlåtande behandlad och utfryst av några flickor i klassen. Victoria har en teori om varför det är svårt att få lärarna att stoppa mobbningen mot systern.

Daniel berättar om sin lärare som generar en pojke i klassen genom att öppet avslöja hans svaga studieresultat. Daniel är upprörd över lärarens attityd mot kamraten och undrar om han ska våga protestera.

Hanna går i en klass där eleverna mobbar en lärare som de ogillar och vill bli av med. Hanna berättar om elevernas olika försök att lösa sina problem med läraren. Mobbning blev den lösning som eleverna tog till när inget annat hjälpte.

Karin har en lärare som "roar" sina elever med kritiska kommentarer om andra lärare. Karin tycker att detta förstör för de utsatta lärarna. En lärare ska inte dra fördel av att eleverna gillar att skratta åt sina lärare, säger Karin.

 

Till alla berättelser finns muntliga övningar, diskussions- och skrivuppgifter samt handledning och kommentarer. Namnen i texterna kan bytas ut för att undvika associationer.